FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, Purkyňova 535, 547 01 Náchod

O NÁS

Farní sbor Náchod – Šonov je součástí Českobratrské církve evangelické. Je jedním z jejích 263 sborů, které působí v České republice. Náš sbor patří do Královéhradeckého seniorátu. Jsme farním sborem, který je pro nás prostorem, kde nalézáme a společně tvoříme to, z čeho žije naše víra. Náš sbor má své statutární představitele a to faráře a kurátora a statutární orgán sboru, kterým je staršovstvo. Staršovstvo je voleno na šestileté období podle demokratických principů.

Členové ČCE a ostatních křesťanských církví vyznávají víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, a tak máme účast na jedné obecné církvi Kristově. Cílem naší víry je hledání pravdy, snaha o vzájemné respektování se, umění naslouchat si a s křesťany jiných vyznání hledat společné názory a stanoviska. Naší snahou je, abychom dokázali přijmout i odlišné názory a otevřeně o nich hovořili.

Středem naší víry je Ježíš Kristus. Věříme, že v něm vrcholí Boží jednání s lidmi a se světem, které zahrnuje i dnešní svět a nás.

Velký význam pro nás má Bible. Z obou jejích částí, ze Starého i Nového zákona, slyšíme živé Boží slovo, které nám pomáhá v každodenním rozhodování, o co stojí zato usilovat a kterou cestou je dobré se dát. Jsme přesvědčeni, že je trvale platným dobrým poselstvím, jež nepodléhá dobovým zmatkům a dějinným zvratům, a přitom nově a živě promlouvá do kterékoli doby.

Naše víra se opírá o starokřesťanská vyznání víry, především o vyznání Apoštolské, Nicejskocařihradské a Athanasiovo. Ve svých základech má i reformační konfese, čtyři pražské články, vyznání Jednoty českých bratří, České vyznání, vyznání Augsburské a Druhé vyznání helvetské. Jsme si vědomi svých hlubokých kořenů v minulosti. Navazujeme na prvotní křesťanskou církev i na bohatý odkaz české a evropské reformace.

Zároveň však jsme církví současnou. Se zřetelem k biblické zvěsti se chceme orientovat v dnešním složitém světě, v každodenním životě a v mezilidských vztazích. Chceme, aby naše víra nenápadně dosahovala do všech těchto oblastí a poloh. Nesoustřeďujeme se pouze na nedělní bohoslužby nebo na vnitřní duchovní život. Své místo mezi námi mají jak lidé z rodin, v nichž se evangelické vyznání dědilo po generace z otců na syny, tak i ti, kteří dnes nově hledají životní orientaci a společenství, do něhož by mohli patřit.

Purkyňova 535, Náchod, 547 01
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky