FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, Purkyňova 535, 547 01 Náchod

Bankovní spojení: 180210359/ 0800

1) Salár - dar od členů sboru sloužící na pokrytí provozních nákladů vašeho sboru.

2) Jeronýmova Jednota - celocírkevní sbírka určená k poskytování darů a půjček sborům, které provádějí nákladné opravy a údržby církevních objektů. Probíhá vždy od začátku roku do konce května.

3) Dar sboru - účelový dar na fond oprav a investic v rámci sboru.

Vedle výše uvedených hlavních darů se příležitostně naskýtají i další možnosti jak přispět:

4) Neúčelový dar - dar věnovaný na potřeby sboru např. u příležitosti křtu, svatby, pohřbu apod.

5) Mimořádná účelová sbírka - sbírka vyhlašovaná církví nebo Diakonií na konkrétní účel, (např. postní sbírka Diakonie).

6) celocírkevní sbírka — pravidelně vyhlašovaná sbírka usnesená synodem nebo konventem pro všechny sbory církve nebo seniorátu na daný účel. 

Purkyňova 535, Náchod, 547 01
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky