FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, Purkyňova 535, 547 01 Náchod

Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 spojením Evangelické církve augsburského vyznání a Evangelické církve helvétského vyznání. Tyto dvě církve působily na českém, moravském a slezském území od doby, kdy Josef II. vydal v roce 1781 Toleranční patent a lidé se mohli k těmto dvěma vyznáním veřejně přihlásit a scházet se. Do roku 1861, kdy byl vydán Protestantský patent, museli však evangelíci dodržovat přísné restrikce.

Českobratrští evangelíci mají své kořeny v reformačním hnutí 15. a 16. století, vycházející především z české reformace – husitství a Jednoty Bratrské. Hlásíme se i k reformaci Kalvínově a Lutherově.

Evangelická zbožnost buduje víru více na osobním vztahu k Bohu, než na příslušnosti k církvi. Každý věřící je před Bohem zodpovědný sám za sebe. Nemůže se odvolávat na poslušnost církvi, ale pouze na Boží slovo dosvědčené Písmem. Pro evangelíky je jediný a postačující základ jejich víry Bible.

V evangelické církvi je každá situace vnímána jako jedinečná a člověk se musí rozhodovat podle svého svědomí. ČCE nemá přesně daná pravidla chování, ale vydává obecná doporučení na základě studia Písma a současných odborných poznatků, v kterých nabízí svým členům vodítko pro jejich rozhodování. ČCE nemá "monopol"na podobu víry a mohou se tak vedle sebe uplatnit různé důrazy, formy a bohatost života vyrůstajícího z evangelia.

V ČCE je kladen důraz na jednotu církve, kterou si Ježíš přál, není třeba hledat v její uniformitě a organizačním sjednocení, ale spíš ve vzájemném uznání a společném slavení svátostí. ČCE má dvě svátosti a to křest a večeři Páně.

Struktura ČCE

 • Místní farní sbor – základní jednotka církve
  Statutáři farního sboru: farář a kurátor
  Statutární orgán: staršovstvo

 • Sbor seniorátní (seniorát) - tvořený farními sbory v určité oblasti.
  Seniorátů je 14.
  Statutáři seniorátu: senior a seniorátní kurátor
  Statutární orgán: seniorátní výbor

 • Dohromady vytváří – tzv. povšechný sbor – tedy celou církev
  Statutáři: synodní senior a synodní kurátor
  Statutární orgán: synodní rada
Purkyňova 535, Náchod, 547 01
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky